1x
1.5x
2x

Utdatert nettleser

Vi oppdager at du benytter en utdatert nettleser som ikke støttes av siden. For å oppleve siden vi vil anbefale å benytte ett av alternativene under.

Frå bygd til by

Sett utviklinga av heimplassen dykkar frå dei første busetjingane og fram til 2040 inn i ei tidsline. Korleis har befolkningsutviklinga endra seg?

6-8 skuletimar

Legg til i favoritter

Dette treng de

Slik gjer de

Dette treng de

  • Finn ut kva program de skal lage tidslinjene i, og test det ut sjølv. Ligg det ei løysing klar i programvara skolen abonnerar på?
  • Lag klåre oppgåver for elevane med ramar for tid og rom. Lag gjerne oppgåva som ei tidslinje med små oppgåver som elevane kan følje. Ei tidslinje gjer arbeidet oversikteleg for elevane og bryt opp oppgåva i overkommelege steg. Tidslinja må til dømes ha ein tittel, ein introduksjon, bilde, tekstar, lenker til informasjon, eventuelt filmar og kart og ei oppsummering.
  • Legg lista passe høgt for kor djupt elevane skal grave. Bruk tidslinja som eit reiskap for å gi dei betre oversikt, utan å vente at dei skal få full kontroll på temaet.
  • Lag ei liste med aktuelle kjelder elevane kan nytte for å finne den informasjonen dei treng. Be dei om å skrive inn i tidslinja kvar informasjonen kjem frå.

Slik gjer de

La elevane utforske heimplassen sin ved å sjå på utviklinga over tid.

Klar for oppgåve?

TIPS

Ta en gjennomgang av opphavsrett til bilder på Internett og hvordan de enkelt kan kopieres når det er lov.

KOMPETANSEMÅL

Etter 10. årssteget

  • samanlikne storleik, struktur og vekst i befolkningar og analysere befolkningsutvikling, urbanisering og flytting i nyare tid
  • lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart, målestokk og kartteikn
  • reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene

Meir lærerik moro

Legg til i favoritter

Til toppen