1x
1.5x
2x

Utdatert nettleser

Vi oppdager at du benytter en utdatert nettleser som ikke støttes av siden. For å oppleve siden vi vil anbefale å benytte ett av alternativene under.

BLI MED PÅ SKATTEJAKT I KULTURARVEN

Fritt fram, lærer og elev!

Gjennom spennende oppgaver for skole-elever ønsker vi med Kulturarvskolen å øke kunnskapen om, og barn og unge sin forståelse av, egen identitet samtidig som de opplever læringen som stimulerende og artig. Oppgavene skal pirre skapergleden, engasjementet og utforskertrangen hos elevene og samtidig la dem oppdage og lære av sporene som er satt av mennesker som var her før oss. Noen oppgaver trener elevene i å vurdere om informasjonen de finner er til å stole på, gjennom andre oppgaver presenterer elevene kulturminner eller egen slekt gjennom å lage digitale bøker, filmer eller dataspill. På nettsiden finner du ferdige oppgaver for ulike klassetrinn og en rekke fag. Alt gratis, lettfattelig og klart til bruk.

Tips til bruk av nettsiden

  • Søk på klassetrinn for å finne oppgaver tilpasset ditt kull
  • Søk på fag og se hvilke oppgaver du kan velge mellom
  • Søk i feltet for åpent søk
  • De fleste oppgavene er knyttet til kompetansemål i læreplanen.

Kulturarven i opplæringsloven

I overordnet del i opplæringsloven heter det at opplæringen i skole og lærebedrifter skal åpne dører mot verden og framtiden og gi elevene og lærlingene historisk og kulturell innsikt og forankring. Videre heter det at opplæringen skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståelsen av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon (Opplæringsloven § 1-1, 2017).


Innsikt i vår historie og kultur er viktig for utvikling av elevenes identitet og skaper tilhørighet til samfunnet. Elevene skal lære å kjenne de verdiene og tradisjonene som bidrar til å samle menneskene i landet. Kristen og humanistisk arv og tradisjon er en viktig del av landets samlede kulturarv og har spilt en sentral rolle for utvikling av vårt demokrati. Den samiske kulturarven er en del av kulturarven i Norge. Vår felles kulturarv har utviklet seg gjennom historien og skal forvaltes av nålevende og kommende generasjoner.

Opplæringsloven § 1-2

Lykke til på skattejakt i kulturarven!

... og vil du bli bedre kjent med oss så kommer vi her:

VERN GJENNOM BRUK

Kulturarvskolen er utviklet av Norsk Kulturarv – en interesseorganisasjon med formål å sikre og videreføre kulturarven vår til kommende generasjoner.

Gjennom bærekraftig bruk av kulturarv langs kysten, i innlandet, i bystrøk og levende bygder, legger Norsk kulturarv grunnlag for både kunnskap, læring og ny næringsutvikling basert på vår historiske arv.

Norsk Kulturarv arbeider med holdningskapende virksomhet, informasjon og formidler verdier som gir inspirasjon, kunnskap og identitet. Blant annet denne læringsplattformen for skoler.


Den lange, lange sti over myrene og inn i skogene hvem har trakket opp den? Mannen, mennesket, den første som var her. Det var ingen sti før hamMarkens grøde, Knut Hamsun

Bli gjerne bedre kjent med Norsk kulturarv på www.kulturarv.no – eller ta en titt på noen av prosjektene vi gir støtte til her:


Norsk Smaksskule

I Norsk Smaksskule kurses skole- og barnehageansatte som trenger faglig påfyll for å jobbe med smak, mat og råvarer med ungene.

Ta et tak

«Ta et tak» er en aksjon som retter seg mot våningshus og driftsbygninger. Dette kan være verneverdig bebyggelse i byer og tettsteder eller bolighus i tilknytning til landbruk, fiske, reindrift eller jakt.

Rydd et kulturminne

Deler ut stipend på 4000,- for å bevare kulturminner. Aksjonen skaper mye aktivitet rundt kulturminnet, og deltakerne lærer om kulturminnevern i praksis og får andre viktige verdier med på veien.