1x
1.5x
2x

Utdatert nettleser

Vi oppdager at du benytter en utdatert nettleser som ikke støttes av siden. For å oppleve siden vi vil anbefale å benytte ett av alternativene under.

Ob Fs0286 2

Foto: Aage Storløkken, tilhører i dag byhistorisk samling i Oslo Museum, www.digitaltmuseum.no

Ob Fs0286 2

Kaste på stikka

Barn i dag ser lite til ordentlige penger. Lek dere til bedre regneferdigheter med denne klassikeren.

Dette trenger dere

Slik gjør dere

Dette trenger dere

  • En haug med énkroninger eller femøringer
  • Du trenger 3-5 mynter per elev
  • Egnet uteområde med jevnt underlag som hardtråkket grus, asfalt eller annet.
  • Pinne eller stein til mål

Slik gjør dere

Sett en pinne i bakken eller finn en stor stein. Det er dette som er stikka, eller målet. Det går også an å kaste mot en vegg eller strek.

Tegn en strek et stykke unna - i passe kasteavstand for dine elever. Det kan være lurt å dele klassen i flere grupper dersom dere er mange og lage flere mål.

Be hver elev komme hente fem kroner før de stiller opp i rekke bak kastestreken. Hver elev kaster en krone mot målet etter tur. Den som havner nærmest, trenger ikke å kaste mer. De andre fortsetter å kaste til de ikke har flere penger igjen.

Den som til slutt ligger nærmest målet, vinner.

Nå kan dere enten fordele pengene likt på alle spillerne og begynne på ny, eller prøve ut den gamle måten å fordele gevinsten på:

  • Vinneren tar alle pengane i hendene sine og rister dem. Han velger så om han vil ha kron eller mynt før han kaster pengene utover. Valgte han kron, får han alle myntene som landet med kron-siden opp, og motsatt hvis han valgte mynt. Deretter er det den som kastet nest nærmest stikka, som får velge kron eller mynt og kaste resten av pengene utover. Slik fortsetter det til alle pengene er fordelt.

Klar for oppgave?

TIPS

Femøringer var den opprinnelege stikkamynten og god og tung å kaste. Hva med å få tak i et skolesett?

KOMPETANSEMÅL

Etter 4. årstrinn

  • være med i sangleker og enkle danser fra ulike kulturer
  • samhandle med andre i ulike aktiviteter

Mer lærerik moro

Legg til i favoritter

Til toppen